091 555 1519

  • 97 Hải Phòng, quận Hải Châu, Tp Đà Nẵng

liên hệ

PHÒNG KHÁM CHẨN ĐOÁN MEDIC SÀI GÒN

Địa chỉ : 97 Hải Phòng, quận Hải Châu, Tp Đà Nẵng

Điện thoại: 091 555 1519

Email : phongkhammedicsg@gmail.com

 

 

 

Thiết kế bởi HEROWEBPRO