liên hệ

   PHÒNG KHÁM CHẨN ĐOÁN MEDIC SÀI GÒN

   Địa chỉ : 97 Hải Phòng, quận Hải Châu, Tp Đà Nẵng

   Điện thoại: 091 555 1519

   Email : phongkhammedicsg@gmail.com

    

    

    

   -->