Responsive image

Biến chứng – Mắc bệnh sốt súc huyết

NHỮNG BIẾN CHỨNG NGUY HIỂM KHI MẮC SỐT XUẤT HUYẾT Ở TRẺ EM
Logo phòng khám Medic Sài Gòn
𝗦𝗼̂́𝘁 𝘅𝘂𝗮̂́𝘁 𝗵𝘂𝘆𝗲̂́𝘁 𝗹𝗮̀ 𝗺𝗼̣̂𝘁 𝘁𝗿𝗼𝗻𝗴 𝗻𝗵𝘂̛̃𝗻𝗴 𝗯𝗲̣̂𝗻𝗵 𝗹𝘆́ 𝘁𝗿𝘂𝘆𝗲̂̀𝗻 𝗻𝗵𝗶𝗲̂̃𝗺 𝗴𝗮̂𝘆 𝗿𝗮 𝗻𝗵𝗶𝗲̂̀𝘂 𝗻𝗴𝘂𝘆 𝗵𝗶𝗲̂̉𝗺 𝘃𝗼̛́𝗶 𝘁𝗿𝗲̉ 𝗻𝗵𝗼̉. 𝗞𝗵𝗶 𝗸𝗵𝗼̂𝗻𝗴 đ𝘂̛𝗼̛̣𝗰 𝗽𝗵𝗮́𝘁 𝗵𝗶𝗲̣̂𝗻 𝗰𝗮́𝗰 𝘁𝗿𝗶𝗲̣̂𝘂 𝗰𝗵𝘂̛́𝗻𝗴 𝘀𝗼̂́𝘁 𝘅𝘂𝗮̂́𝘁 𝗵𝘂𝘆𝗲̂́𝘁 𝘃𝗮̀ đ𝗶𝗲̂̀𝘂 𝘁𝗿𝗶̣ 𝗸𝗶̣𝗽 𝘁𝗵𝗼̛̀𝗶, 𝗯𝗲̂𝗻 𝗰𝗮̣𝗻𝗵 𝗻𝗴𝘂𝘆 𝗰𝗼̛ 𝗴𝗮̂𝘆 𝘁𝘂̛̉ 𝘃𝗼𝗻𝗴, 𝘁𝗿𝗲̉ 𝗲𝗺 𝗰𝗼́ 𝘁𝗵𝗲̂̉ 𝗴𝗮̣̆𝗽 𝗽𝗵𝗮̉𝗶 𝗰𝗮́𝗰 𝗯𝗶𝗲̂́𝗻 𝗰𝗵𝘂̛́𝗻𝗴 𝗻𝗴𝘂𝘆 𝗵𝗶𝗲̂̉𝗺 𝗸𝗵𝗮́𝗰 𝗻𝗵𝘂̛.
👉𝑋𝑢𝑎̂́𝑡 ℎ𝑢𝑦𝑒̂́𝑡 𝑛𝑎̣̆𝑛𝑔 𝑔𝑎̂𝑦 𝑚𝑎̂́𝑡 𝑚𝑎́𝑢.
👉𝑆𝑢𝑦 𝑡ℎ𝑎̣̂𝑛.
👉𝑆𝑢𝑦 𝑔𝑎𝑛.
👉𝑆𝑢𝑦 𝑡𝑎̣𝑛𝑔.
👉𝑅𝑜̂́𝑖 𝑙𝑜𝑎̣𝑛 𝑡𝑟𝑖 𝑔𝑖𝑎́𝑐 𝑑𝑜 𝑎̉𝑛ℎ ℎ𝑢̛𝑜̛̉𝑛𝑔 𝑐𝑢̉𝑎 𝑡𝑖̀𝑛ℎ 𝑡𝑟𝑎̣𝑛𝑔 𝑥𝑢𝑎̂́𝑡 ℎ𝑢𝑦𝑒̂́𝑡 𝑛𝑎̃𝑜.
👉𝐶𝑎́𝑐 𝑏𝑒̣̂𝑛ℎ 𝑙𝑦́ 𝑙𝑖𝑒̂𝑛 𝑞𝑢𝑎𝑛 đ𝑒̂́𝑛 𝑡𝑖𝑚 𝑛ℎ𝑢̛ 𝑠𝑢𝑦 𝑡𝑖𝑚, 𝑣𝑖𝑒̂𝑚 𝑐𝑜̛ 𝑡𝑖𝑚,…
𝗩𝗶𝗲̣̂𝗰 𝘁𝗵𝗮̆𝗺 𝗸𝗵𝗮́𝗺 𝘃𝗮̀ 𝗹𝗮̀𝗺 𝘁𝗵𝗲𝗼 𝗰𝗵𝗶̉ 𝗱𝗮̂̃𝗻 𝗰𝘂̉𝗮 𝗯𝗮́𝗰 𝘀𝗶̃ 𝗹𝗮̀ 𝘃𝗶𝗲̣̂𝗰 𝘃𝗼̂ 𝗰𝘂̀𝗻𝗴 𝗾𝘂𝗮𝗻 𝘁𝗿𝗼̣𝗻𝗴 𝘃𝗮̀ 𝗰𝗮̂̀𝗻 𝘁𝗵𝗶𝗲̂́𝘁 𝘁𝗿𝗼𝗻𝗴 𝗾𝘂𝗮́ 𝘁𝗿𝗶̀𝗻𝗵 𝗰𝗵𝗮̆𝗺 𝘀𝗼́𝗰 𝘁𝗿𝗲̉ 𝗺𝗮̆́𝗰 𝘀𝗼̂́𝘁 𝘅𝘂𝗮̂́𝘁 𝗵𝘂𝘆𝗲̂́𝘁. 𝗡𝗴𝗼𝗮̀𝗶 𝗿𝗮, 𝗸𝗵𝗶 𝗽𝗵𝗮́𝘁 𝗵𝗶𝗲̣̂𝗻 𝗰𝗼́ 𝗰𝗮́𝗰 𝗱𝗮̂́𝘂 𝗵𝗶𝗲̣̂𝘂 𝘀𝗼̂́𝘁, 𝗻𝗴𝘂̛𝗼̛̀𝗶 𝗯𝗲̣̂𝗻𝗵 𝗻𝗲̂𝗻 𝘁𝗵𝘂̛̣𝗰 𝗵𝗶𝗲̣̂𝗻 𝘅𝗲́𝘁 𝗻𝗴𝗵𝗶𝗲̣̂𝗺 𝗰𝗵𝗮̂̉𝗻 đ𝗼𝗮́𝗻 𝘁𝘂̛̀ 𝘀𝗼̛́𝗺. 𝗫𝗲́𝘁 𝗻𝗴𝗵𝗶𝗲̣̂𝗺 𝗹𝗮̀ 𝘁𝗶𝗲̂𝘂 𝗰𝗵𝘂𝗮̂̉𝗻 “𝘃𝗮̀𝗻𝗴” đ𝗲̂̉ 𝗽𝗵𝗮́𝘁 𝗵𝗶𝗲̣̂𝗻 𝘀𝗼̂́𝘁 𝘅𝘂𝗮̂́𝘁 𝗵𝘂𝘆𝗲̂́𝘁 𝘁𝘂̛̀ đ𝗼́ 𝗴𝗶𝘂́𝗽 𝗻𝗴𝘂̛𝗼̛̀𝗶 𝗯𝗲̣̂𝗻𝗵 đ𝘂̛𝗼̛̣𝗰 đ𝗶𝗲̂̀𝘂 𝘁𝗿𝗶̣ 𝘁𝗶́𝗰𝗵 𝗰𝘂̛̣𝗰, 𝗵𝗶𝗲̣̂𝘂 𝗾𝘂𝗮̉.
————————————
𝑷𝒉𝒐̀𝒏𝒈 𝒌𝒉𝒂́𝒎 𝒄𝒉𝒂̂̉𝒏 đ𝒐𝒂́𝒏 𝑴𝒆𝒅𝒊𝒄 𝑺𝒂̀𝒊 𝑮𝒐̀𝒏 𝒉𝒂̂𝒏 𝒉𝒂̣𝒏𝒉 𝒍𝒂̀ 𝒄𝒐̛ 𝒔𝒐̛̉ 𝒙𝒆́𝒕 𝒏𝒈𝒉𝒊𝒆̣̂𝒎 𝒕𝒊𝒏 𝒄𝒂̣̂𝒚 𝒗𝒂̀ 𝒄𝒉𝒊́𝒏𝒉 𝒙𝒂́𝒄, đ𝒐̂̀𝒏𝒈 𝒉𝒂̀𝒏𝒉 𝒄𝒖̀𝒏𝒈 𝒒𝒖𝒚́ 𝒌𝒉𝒂́𝒄𝒉 𝒉𝒂̀𝒏𝒈!
📞Hotline: 0914.496.516
🏫97 Hải Phòng- Hải Châu- Đà Nẵng
Tăng số tin nhắn cho Phòng khám Medic Sài Gòn tại Đà Nẵng
Bạn có thể thêm nút Messenger vào bài viết để tăng số tin nhắn cho Phòng khám Medic Sài Gòn tại Đà Nẵng.

 

TIN XEM NHIỀU NHẤT

chỉ số bao nhiêu thì bị tiểu đường 103942 Lượt xem
Chỉ Số Bao Nhiêu Thì Bị Tiểu Đường – Cách Đo Chính Xác Nhất Bệnh đái tháo đường là căn bệnh nguy hiểm và chiếm tỷ lệ người mắc bệnh cao nhất Việt Nam hiện nay. Nguyên nhân ...
ý nghĩa xét nghiệm huyết học 103202 Lượt xem
Xét nghiệm huyết học là gì? Ý nghĩa của các chỉ số trong xét nghiệm máu Xét nghiệm huyết học là một trong những xét nghiệm được sử dụng nhiều nhất trong các xét nghiệm y khoa. Đóng vai ...
79255 Lượt xem
Đường huyết sau ăn 2 tiếng bao nhiêu là bình thường Chỉ số đường huyết là nồng độ glucose trong máu, nồng độ này thay đổi liên tục trong ngày. Đường huyết là chỉ ...
69962 Lượt xem
Dấu hiệu sớm khi mang thai Mục lục bài viết Những dấu hiệu rất sớm khi mang thai có xuất hiện ở mọi phụ NữThường xuyên đi tiểuChảy máu ...
57005 Lượt xem
DẤU HIỆU NHẬN BIẾT NGỨA DO NHIỄM GIUN SÁN Ngứa do nhiễm giun sán có những biểu hiện giống như các bệnh về da liễu. Việc điều trị và phòng ngừa cần phải ...
35734 Lượt xem
Uống thuốc phơi nhiễm HIV có ảnh hưởng gì không? Theo khuyến cáo của các chuyên gia y tế, thuốc điều trị phơi nhiễm HIV có tác dụng phụ rất lớn. Vì vậy, bạn chỉ ...
-->