Phân biệt cúm A và Covid-19
Responsive image

Phân biệt cúm A và Covid-19

PHÂN BIỆT CÚM A VÀ COVID – 19

Trong thời gian vừa 𝐪𝐮𝐚, 𝐬𝐨̂́ 𝐧𝐠𝐮̛𝐨̛̀𝐢 𝐦𝐚̆́𝐜 𝐂𝐨𝐯𝐢𝐝-𝟏𝟗 𝐭𝐚̣𝐢 𝐕𝐢𝐞̣̂𝐭 𝐍𝐚𝐦 𝐠𝐡𝐢 𝐧𝐡𝐚̣̂𝐧 𝐭𝐫𝐞̂𝐧 𝟏.𝟎𝟎𝟎 𝐜𝐚/𝐧𝐠𝐚̀𝐲. 𝐂𝐮̀𝐧𝐠 𝐥𝐮́𝐜, 𝐇𝐚̀ 𝐍𝐨̣̂𝐢 𝐠𝐡𝐢 𝐧𝐡𝐚̣̂𝐧 𝐠𝐚̂̀𝐧 𝟗𝟎𝟎 𝐜𝐚 𝐜𝐮́𝐦 𝐜𝐡𝐢̉ 𝐭𝐫𝐨𝐧𝐠 𝐭𝐡𝐚́𝐧𝐠 𝟔, 𝐭𝐚̆𝐧𝐠 𝐜𝐚𝐨 𝐬𝐨 𝐯𝐨̛́𝐢 𝐜𝐚́𝐜 𝐭𝐡𝐚́𝐧𝐠 𝐭𝐫𝐮̛𝐨̛́𝐜.
𝐇𝐚𝐢 𝐥𝐨𝐚̣𝐢 𝐛𝐞̣̂𝐧𝐡 𝐧𝐚̀𝐲 𝐜𝐨́ 𝐧𝐡𝐢𝐞̂̀𝐮 𝐭𝐫𝐢𝐞̣̂𝐮 𝐜𝐡𝐮̛́𝐧𝐠 𝐠𝐢𝐨̂́𝐧𝐠 𝐧𝐡𝐚𝐮 𝐧𝐡𝐮̛: đ𝐚𝐮 đ𝐚̂̀𝐮, 𝐬𝐨̂̉ 𝐦𝐮̃𝐢, 𝐡𝐚̆́𝐭 𝐡𝐨̛𝐢 𝐤𝐞́𝐨 𝐝𝐚̀𝐢.
🔴𝗧𝗿𝗶𝗲̣̂𝘂 𝗰𝗵𝘂̛́𝗻𝗴
Cúm A và Covid-19 đều có dấu hiệu sốt, ho, nhức đầu, đau cơ, mệt mỏi, sổ mũi, đau họng, viêm họng, nghẹt mũi… Thông thường, cúm A sốt cao trên 38,5 độ C còn Covid-19 sốt nhẹ hơn.
Tuy nhiên, Covid-19 có dấu hiệu khác biệt là hụt hơi, khó thở, mất vị giác, khứu giác. Sau này, với sự xuất hiện các biến chủng mới, triệu chứng mất vị giác và khứu giác cũng giảm đi, không rõ nét như khi biến chủng Delta gây bệnh.
🔴 𝗧𝗵𝗼̛̀𝗶 𝗴𝗶𝗮𝗻 𝘂̉ 𝗯𝗲̣̂𝗻𝗵
Cúm A: Thời gian ủ bệnh từ 1-4 ngày.
Covid-19: Ủ bệnh từ 2-14 ngày tùy từng trường hợp.
🔴 Đ𝗼̂́𝗶 𝘁𝘂̛𝗼̛̣𝗻𝗴 𝗻𝗴𝘂𝘆 𝗰𝗼̛
Phần lớn các trường hợp mắc Covid-19 và cúm A thường hồi phục sau một tuần mà không cần nhập viện.
Tuy nhiên, vẫn có tỷ lệ bệnh nhân có thể diễn tiến nặng, dẫn đến viêm phổi nặng, suy hô hấp, suy tạng, thậm chí tử vong. Theo đó, người thuộc nhóm nguy cơ gồm: người lớn tuổi, người mắc các bệnh mạn tính, phụ nữ mang thai, người suy giảm miễn dịch, trẻ béo phì, thừa cân.
𝑇𝑟𝑒̂𝑛 𝑡ℎ𝑢̛̣𝑐 𝑡𝑒̂́, 𝐶𝑜𝑣𝑖𝑑-19 𝑣𝑎̀ 𝑐𝑢́𝑚 𝐴 đ𝑒̂̀𝑢 𝑙𝑎̀ 𝑏𝑒̣̂𝑛ℎ 𝑑𝑜 𝑣𝑖𝑟𝑢𝑠 𝑔𝑎̂𝑦 𝑟𝑎 𝑣𝑎̀ 𝑐𝑜́ 𝑡𝑟𝑖𝑒̣̂𝑢 𝑐ℎ𝑢̛́𝑛𝑔 𝑡𝑢̛𝑜̛𝑛𝑔 𝑡𝑢̛̣, 𝑑𝑒̂̃ 𝑔𝑎̂𝑦 𝑛ℎ𝑎̂̀𝑚 𝑙𝑎̂̃𝑛. 𝐶𝑎́𝑐 𝑏𝑎́𝑐 𝑠𝑖̃ 𝑘ℎ𝑎̆̉𝑛𝑔 đ𝑖̣𝑛ℎ, 𝑘ℎ𝑜̂𝑛𝑔 𝑡ℎ𝑒̂̉ 𝑝ℎ𝑎̂𝑛 𝑏𝑖𝑒̣̂𝑡 𝑐𝑢́𝑚 𝐴 𝑣𝑎̀ 𝐶𝑜𝑣𝑖𝑑-19 ℎ𝑎𝑦 𝑐𝑎́𝑐 𝑏𝑒̣̂𝑛ℎ ℎ𝑜̂ ℎ𝑎̂́𝑝 𝑘ℎ𝑎́𝑐 𝑛𝑒̂́𝑢 𝑐ℎ𝑖̉ 𝑑𝑢̛̣𝑎 𝑡𝑟𝑒̂𝑛 𝑑𝑎̂́𝑢 ℎ𝑖𝑒̣̂𝑢.
Đ𝑒̂̉ 𝑥𝑎́𝑐 đ𝑖̣𝑛ℎ, 𝑝ℎ𝑎̉𝑖 𝑐𝑎̆𝑛 𝑐𝑢̛́ 𝑡𝑟𝑒̂𝑛 𝑘𝑒̂́𝑡 𝑞𝑢𝑎̉ 𝑥𝑒́𝑡 𝑛𝑔ℎ𝑖𝑒̣̂𝑚. 𝑉𝑖𝑒̣̂𝑐 𝑡ℎ𝑢̛̣𝑐 ℎ𝑖𝑒̣̂𝑛 𝑡𝑒𝑠𝑡 𝑛ℎ𝑎𝑛ℎ 𝐶𝑜𝑣𝑖𝑑-19 ℎ𝑎𝑦 𝑐𝑢́𝑚 𝐴 ℎ𝑖𝑒̣̂𝑛 𝑛𝑎𝑦 𝑘ℎ𝑎́ đ𝑜̛𝑛 𝑔𝑖𝑎̉𝑛.
💟 𝐻𝑖𝑒̣̂𝑛 𝑛𝑎𝑦 𝑡𝑎̣𝑖 𝑝ℎ𝑜̀𝑛𝑔 𝑘ℎ𝑎́𝑚 𝑀𝑒𝑑𝑖𝑐 𝑆𝑎̀𝑖 𝐺𝑜̀𝑛 𝑡𝑎̣𝑖 Đ𝑎̀ 𝑁𝑎̆̃𝑛𝑔 𝑠𝑢̛̉ 𝑑𝑢̣𝑛𝑔 𝑥𝑒́𝑡 𝑛𝑔ℎ𝑖𝑒̣̂𝑚 𝑛ℎ𝑎𝑛ℎ 𝑆𝐷 𝐵𝐼𝑂𝐿𝐼𝑁𝐸 𝐼𝑛𝑓𝑙𝑢𝑒𝑛𝑧𝑎 𝐴𝑛𝑡𝑖𝑔𝑒𝑛 𝑙𝑎̀ 𝑡ℎ𝑢̛̉ 𝑛𝑔ℎ𝑖𝑒̣̂𝑚 𝑚𝑖𝑒̂̃𝑛 𝑑𝑖̣𝑐ℎ 𝑠𝑎̆́𝑐 𝑘𝑦́ 𝑛ℎ𝑎̆̀𝑚 𝑝ℎ𝑎́𝑡 ℎ𝑖𝑒̣̂𝑛 đ𝑖̣𝑛ℎ 𝑡𝑖́𝑛ℎ 𝑣𝑎̀ 𝑝ℎ𝑎̂𝑛 𝑏𝑖𝑒̣̂𝑡 𝑘ℎ𝑎́𝑛𝑔 𝑛𝑔𝑢𝑦𝑒̂𝑛 𝑐𝑢̉𝑎 𝑣𝑖𝑟𝑢𝑠 𝑡𝑦𝑝𝑒 𝐴 𝑣𝑎̀ 𝑡𝑦𝑝𝑒 𝐵 𝑡𝑟𝑢̛̣𝑐 𝑡𝑖𝑒̂́𝑝 𝑡𝑢̛̀ 𝑚𝑎̂̃𝑢 𝑡𝑎̆𝑚 𝑏𝑜̂𝑛𝑔 𝑑𝑖̣𝑐ℎ 𝑚𝑢̃𝑖/ℎ𝑎̂̀𝑢 ℎ𝑜̣𝑛𝑔 𝑣𝑜̛́𝑖 đ𝑜̣̂ 𝑐ℎ𝑖́𝑛ℎ 𝑥𝑎́𝑐 𝑐𝑎𝑜.
⭕Liên hệ Phòng khám Medic Sài Gòn ngay để được tư vấn, giới thiệu và hỗ trợ sử dụng sản phẩm ” Dung dịch xịt mũi – họng thảo dược Dr.Phan” – Giải pháp tối ưu cho phòng và điều trị cảm cúm 
Mọi thông tin xin liên hệ:
Phòng khám chẩn đoán Medic Sài Gòn hân hạnh là cơ sở xét nghiệm hiện đại, tin cậy và chính xác, đồng hành cùng quý khách hàng.
📞 Hotline: 0914.496.516

TIN XEM NHIỀU NHẤT

ý nghĩa xét nghiệm huyết học 101793 Lượt xem
Xét nghiệm huyết học là gì? Ý nghĩa của các chỉ số trong xét nghiệm máu Xét nghiệm huyết học là một trong những xét nghiệm được sử dụng nhiều nhất trong các xét nghiệm y khoa. Đóng vai ...
chỉ số bao nhiêu thì bị tiểu đường 101327 Lượt xem
Chỉ Số Bao Nhiêu Thì Bị Tiểu Đường – Cách Đo Chính Xác Nhất Bệnh đái tháo đường là căn bệnh nguy hiểm và chiếm tỷ lệ người mắc bệnh cao nhất Việt Nam hiện nay. Nguyên nhân ...
76921 Lượt xem
Đường huyết sau ăn 2 tiếng bao nhiêu là bình thường Chỉ số đường huyết là nồng độ glucose trong máu, nồng độ này thay đổi liên tục trong ngày. Đường huyết là chỉ ...
69265 Lượt xem
Dấu hiệu sớm khi mang thai Mục lục bài viết Những dấu hiệu rất sớm khi mang thai có xuất hiện ở mọi phụ NữThường xuyên đi tiểuChảy máu ...
56570 Lượt xem
DẤU HIỆU NHẬN BIẾT NGỨA DO NHIỄM GIUN SÁN Ngứa do nhiễm giun sán có những biểu hiện giống như các bệnh về da liễu. Việc điều trị và phòng ngừa cần phải ...
35265 Lượt xem
Uống thuốc phơi nhiễm HIV có ảnh hưởng gì không? Theo khuyến cáo của các chuyên gia y tế, thuốc điều trị phơi nhiễm HIV có tác dụng phụ rất lớn. Vì vậy, bạn chỉ ...
-->