Responsive image

Sốt xuất huyết tại Đà Nẵng

𝐒𝐎̂́𝐓 𝐗𝐔𝐀̂́𝐓 𝐇𝐔𝐘𝐄̂́𝐓- Đ𝐀𝐍𝐆 𝐂𝐎́ 𝐂𝐇𝐈𝐄̂̀𝐔 𝐇𝐔̛𝐎̛́𝐍𝐆 𝐆𝐈𝐀 𝐓𝐀̆𝐍𝐆
Theo Bộ Y Tế- Cổng Thông tin điện tử số ra ngày 23/06/2022
“𝐓𝐮̛̀ đ𝐚̂̀𝐮 𝐧𝐚̆𝐦 đ𝐞̂́𝐧 𝐧𝐚𝐲, 𝐜𝐚̉ 𝐧𝐮̛𝐨̛́𝐜 𝐠𝐡𝐢 𝐧𝐡𝐚̣̂𝐧 𝟔𝟐.𝟗𝟓𝟓 𝐭𝐫𝐮̛𝐨̛̀𝐧𝐠 𝐡𝐨̛̣𝐩 𝐦𝐚̆́𝐜 𝐬𝐨̂́𝐭 𝐱𝐮𝐚̂́𝐭 𝐡𝐮𝐲𝐞̂́𝐭, 𝟐𝟗 𝐭𝐫𝐮̛𝐨̛̀𝐧𝐠 𝐡𝐨̛̣𝐩 𝐭𝐮̛̉ 𝐯𝐨𝐧𝐠, 𝟒𝟕.𝟖𝟐𝟏 𝐭𝐫𝐮̛𝐨̛̀𝐧𝐠 𝐡𝐨̛̣𝐩 𝐧𝐡𝐚̣̂𝐩 𝐯𝐢𝐞̣̂𝐧 đ𝐢𝐞̂̀𝐮 𝐭𝐫𝐢̣”
⭕So với cùng kỳ năm 2021 (31.962/5) số mắc tăng 97% lần, số tử vong tăng 24 trường hợp. Tỷ lệ chết/mắc hiện là 0,046% so với chỉ tiêu của chương trình mục tiêu quốc gia là 0,09%.
Trong những tuần gần đây, số ca mắc sốt xuất huyết trên cả nước đang có chiều hướng gia tăng, đặc biệt tại các tỉnh, thành phố khu vực miền Nam với số mắc và tử vong liên tục tăng cao.
⭕𝐇𝐢𝐞̣̂𝐧 𝐭𝐚̣𝐢, Đ𝐚̀ 𝐍𝐚̆̃𝐧𝐠 𝐠𝐡𝐢 𝐧𝐡𝐚̣̂𝐧 𝐡𝐨̛𝐧 𝟐.𝟑𝟎𝟎 𝐜𝐚, 𝐱𝐮𝐚̂́𝐭 𝐩𝐡𝐚́𝐭 𝐭𝐮̛̀ 𝟏𝟏𝟐 𝐨̂̉ 𝐝𝐢̣𝐜𝐡, 𝐜𝐚𝐨 𝐠𝐚̂́𝐩 𝟗,𝟓 𝐥𝐚̂̀𝐧 𝐬𝐨 𝐯𝐨̛́𝐢 𝐜𝐮̀𝐧𝐠 𝐤𝐲̀ 𝐧𝐚̆𝐦 𝟐𝟎𝟐𝟏. 𝐓𝐫𝐮̛𝐨̛́𝐜 𝐭𝐢̀𝐧𝐡 𝐭𝐫𝐚̣𝐧𝐠 𝐧𝐚̀𝐲, 𝐧𝐠𝐚̀𝐧𝐡 𝐲 𝐭𝐞̂́ đ𝐢̣𝐚 𝐩𝐡𝐮̛𝐨̛𝐧𝐠 𝐭𝐚̆𝐧𝐠 𝐜𝐮̛𝐨̛̀𝐧𝐠 𝐠𝐢𝐚́𝐦 𝐬𝐚́𝐭, 𝐭𝐫𝐢𝐞̂̉𝐧 𝐤𝐡𝐚𝐢 𝐭𝐮𝐲𝐞̂𝐧 𝐭𝐫𝐮𝐲𝐞̂̀𝐧 𝐧𝐠𝐮̛𝐨̛̀𝐢 𝐝𝐚̂𝐧 𝐧𝐚̂𝐧𝐠 𝐜𝐚𝐨 𝐲́ 𝐭𝐡𝐮̛́𝐜 𝐭𝐫𝐚́𝐜𝐡 𝐧𝐡𝐢𝐞̣̂𝐦 𝐜𝐨̣̂𝐧𝐠 đ𝐨̂̀𝐧𝐠, 𝐯𝐞̣̂ 𝐬𝐢𝐧𝐡 𝐦𝐨̂𝐢 𝐭𝐫𝐮̛𝐨̛̀𝐧𝐠 𝐯𝐚̀ 𝐭𝐨̂̉ 𝐜𝐡𝐮̛́𝐜 𝐩𝐡𝐮𝐧 𝐭𝐡𝐮𝐨̂́𝐜 𝐤𝐡𝐮̛̉ 𝐤𝐡𝐮𝐚̂̉𝐧 đ𝐞̂̉ 𝐭𝐫𝐚́𝐧𝐡 𝐧𝐠𝐮𝐲 𝐜𝐨̛ 𝐱𝐚̉𝐲 𝐫𝐚 𝐭𝐫𝐞̂𝐧 𝐝𝐢𝐞̣̂𝐧 𝐫𝐨̣̂𝐧𝐠.
⭕Tại Phòng Khám Medic Sài Gòn ghi nhận ca nhỏ tuổi nhất mắc bệnh sốt xuất huyết, dương tính với virus Dengue là 28 ngày tuổi.
Dự báo thời gian tới sẽ bước vào những tháng cao điểm do thời tiết nóng ẩm, mưa nhiều, tạo điều kiện thuận lợi cho đàn muỗi truyền bệnh phát triển. Người dân nên ý thức Phòng chống sốt xuất huyết phải từ mỗi gia đình, cá nhân.
👉B̳i̳ể̳u̳ ̳h̳i̳ệ̳n̳ ̳s̳ố̳t̳ ̳x̳u̳ấ̳t̳ ̳h̳u̳y̳ế̳t̳:̳ ̳
Đ𝐚𝐮 𝐩𝐡𝐢́𝐚 𝐬𝐚𝐮 𝐦𝐚̆́𝐭
Đ𝐚𝐮 𝐧𝐡𝐮̛́𝐜 đ𝐚̂̀𝐮 𝐧𝐠𝐡𝐢𝐞̂𝐦 𝐭𝐫𝐨̣𝐧𝐠
Đ𝐚𝐮 𝐤𝐡𝐨̛́𝐩 𝐯𝐚̀ 𝐜𝐨̛
𝐒𝐨̂́𝐭 𝐜𝐚𝐨, 𝐜𝐨́ 𝐭𝐡𝐞̂̉ 𝐥𝐞̂𝐧 đ𝐞̂́𝐧 𝟒𝟎,𝟓 đ𝐨̣̂ 𝐂
𝐏𝐡𝐚́𝐭 𝐛𝐚𝐧
𝐁𝐮𝐨̂̀𝐧 𝐧𝐨̂𝐧 𝐯𝐚̀ 𝐨́𝐢 𝐦𝐮̛̉𝐚
👉Đ𝑎̣̆𝑐 𝑏𝑖𝑒̣̂𝑡 𝑣𝑜̛́𝑖 đ𝑜̂́𝑖 𝑡𝑢̛𝑜̛̣𝑛𝑔 𝑡𝑟𝑒̉ 𝑒𝑚 𝑣𝑎̀ 𝑠𝑜̛ 𝑠𝑖𝑛ℎ, 𝑔𝑖𝑎 đ𝑖̀𝑛ℎ 𝑛𝑒̂𝑛 𝑡ℎ𝑒𝑜 𝑑𝑜̃𝑖 𝑡ℎ𝑎̂𝑛 𝑛ℎ𝑖𝑒̣̂𝑡 𝑡ℎ𝑢̛𝑜̛̀𝑛𝑔 𝑥𝑢𝑦𝑒̂𝑛, 𝑛𝑔𝑎𝑦 𝑘ℎ𝑖 𝑐𝑎̉ 𝑏𝑎̆́𝑡 đ𝑎̂̀𝑢 𝑐𝑜́ 𝑑𝑎̂́𝑢 ℎ𝑖𝑒̣̂𝑢 𝑠𝑜̂́𝑡 𝑛𝑒̂𝑛 đ𝑢̛𝑜̛̣𝑐 𝑘ℎ𝑢𝑦𝑒̂́𝑛 𝑐𝑎́𝑜 đ𝑖 𝑘𝑖𝑒̂̉𝑚 𝑡𝑟𝑎 𝑚𝑎́𝑢 đ𝑒̂̉ đ𝑖𝑒̂̀𝑢 𝑡𝑟𝑖̣ 𝑣𝑎̀ 𝑥𝑢̛̉ 𝑙𝑦́ 𝑘𝑖̣𝑝 𝑡ℎ𝑜̛̀𝑖!
Quý khách hàng có nhu cầu xét nghiệm kiểm tra sốt xuất huyết Dengue, vui lòng liên hệ Medic Sài Gòn để được tư vấn, báo giá và hỗ trợ lấy mẫu tại nhà!
————————————————————–
Phòng khám chẩn đoán Medic Sài Gòn hân hạnh là cơ sở xét nghiệm tin cậy và chính xác, đồng hành cùng quý khách hàng!
Hotline: 0914.496.516
97 Hải Phòng- Hải Châu- Đà Nẵng

TIN XEM NHIỀU NHẤT

ý nghĩa xét nghiệm huyết học 101792 Lượt xem
Xét nghiệm huyết học là gì? Ý nghĩa của các chỉ số trong xét nghiệm máu Xét nghiệm huyết học là một trong những xét nghiệm được sử dụng nhiều nhất trong các xét nghiệm y khoa. Đóng vai ...
chỉ số bao nhiêu thì bị tiểu đường 101326 Lượt xem
Chỉ Số Bao Nhiêu Thì Bị Tiểu Đường – Cách Đo Chính Xác Nhất Bệnh đái tháo đường là căn bệnh nguy hiểm và chiếm tỷ lệ người mắc bệnh cao nhất Việt Nam hiện nay. Nguyên nhân ...
76920 Lượt xem
Đường huyết sau ăn 2 tiếng bao nhiêu là bình thường Chỉ số đường huyết là nồng độ glucose trong máu, nồng độ này thay đổi liên tục trong ngày. Đường huyết là chỉ ...
69263 Lượt xem
Dấu hiệu sớm khi mang thai Mục lục bài viết Những dấu hiệu rất sớm khi mang thai có xuất hiện ở mọi phụ NữThường xuyên đi tiểuChảy máu ...
56569 Lượt xem
DẤU HIỆU NHẬN BIẾT NGỨA DO NHIỄM GIUN SÁN Ngứa do nhiễm giun sán có những biểu hiện giống như các bệnh về da liễu. Việc điều trị và phòng ngừa cần phải ...
35264 Lượt xem
Uống thuốc phơi nhiễm HIV có ảnh hưởng gì không? Theo khuyến cáo của các chuyên gia y tế, thuốc điều trị phơi nhiễm HIV có tác dụng phụ rất lớn. Vì vậy, bạn chỉ ...
-->